Really Useful Products Ltd Netherlands Site Really Useful Boxes

Really Useful Products Ltd

Onze bijdrage aan een gezond milieu

 

Vermindering van CO2 uitstoot
CO2-neutraal werken

Als productiebedrijf zetten we in op het beschermen van het milieu en het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Wij doen ons uiterste best om de CO2 uitstoot te verminderen en om CO2-neutraal te werken.

Onze auto's rijden op Clean Diesel, waarbij de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) bij stationair lopen door het gebruik van AdBlue gereduceerd wordt tot 90%. Deze waterige ureumoplossing zorgt voor schonere uitlaatgassen.

Daarnaast investeren we voortdurend in de nieuwste technologie om met onze machines zo energiezuinig mogelijk te produceren.

Recycling van afval

Box made from recycled plastic materials

Wij vinden dat we met schaarse grondstoffen zo verantwoord mogelijk moeten omgaan. We doen dit door het voorkomen van afval en door zo veel mogelijk gebruik te maken van recycleerbare materialen.

Wij recyclen het tijdens de productie ontstane afval: we maken er nieuw kunststofgranulaat van dat wordt gebruikt voor sluitbeugels of voor zwarte Boxen.

Onze Boxen worden van Polypropyleen gemaakt. Dit is de meest gebruikte recycleerbare kunststof die bij alle afvalverwerkende bedrijven kan worden ingeleverd.

Recycling van externen afvalproducten

Wij kunnen ons te recyclen materiaal aanvullen met door ons ingekocht kunststofafval van andere bedrijven. Om er zeker van te zijn dat dit materiaal voldoet aan de eisen die wij eraan stellen, stellen we vooraf vast waar het materiaal oorspronkelijk vandaan komt.

Selecteer land | Homepage Nederland | Kleuren | Productinformatie | Toepassingen
Hoe aankopen | Over ons | Contact | Onze bijdrage aan een gezond milieu | Top van pagina

Laatste update op 10-11-2023. Really Useful Products Ltd. Really Useful Box
Site ontworpen en opgebouwd door Adam Bull (Bodytronix)